Thursday, September 4, 2008

60% koristi novi dizajn Facebook-a

Novi dizajn Facebooka je dostupan nešto više od mjesec dana i mišljenja o njemu su podjeljena.
Prema nekim istraživanjima do sada je novi dizajn probalo preko 30 miliona ljudi i mnogi od njih su na njemu i ostali.
Prema drugom istraživanju koje je sptovela firma Compete 60% korisnika koristi novi dizajn, i svakim danom taj postotak je veći i veći.

No comments: