Friday, July 4, 2008

Broj aktivnih korisnika facebooka

Broj aktivnih korisnika na facebook.com , po zemljama, prema podacima facebook advertising servisa. Podaci nisu potpuni jer neke od zemalja nisu u advertise opcijama.

No comments: